Αναγνωρίζοντας την προσφορά των eTwinning προγραμμάτων στη μύηση των μαθητών σε σύγχρονες, ψηφιακές και κυρίως συνεργατικές πρακτικές μάθησης και αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τη συμμετοχή μας σε τέτοια προγράμματα για πάνω από οκτώ χρόνια, αποφασίσαμε και φέτος να εμπλέξουμε τους μαθητές του σχολείου μας σε δύο νέα eTwinning έργα.

Τα έργα αυτά ξεκινούν με τις καλύτερες συνθήκες, χάρη στο γεγονός ότι τυγχάνει οι υπεύθυνοι καθηγητές των συμμετεχόντων σχολείων να έχουν ήδη γνωριστεί και κατά συνέπεια, αντιληφθεί ότι μοιράζονται πολλά κοινά όσον αφορά τον εργασιακό τους ζήλο και τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έργο που φέρει τον τίτλο: «Ηλεκτρονικός Οδηγός μέσα από Σλοβακία, Λετονία,
Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία και Βέλγιο», στήθηκε στα πλαίσια eTwinning Σεμιναρίου Εξεύρεσης Συνεργατών που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Η εκπρόσωπος του σχολείου μας κ. Τσίρμπα Γεωργία, καθηγήτρια Αγγλικών, που συμμετείχε στο σεμινάριο, είχε την ευκαιρία να επιλέξει από κοντά τους μελλοντικούς τους συνεργάτες και να αποφασίσουν από κοινού το περιεχόμενο και τα εργαλεία του καινούργιου τους έργου.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι οι μαθητές των έξι σχολείων να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο twine για να σχεδιάσουν ψηφιακούς και κυρίως διαδραστικούς τουριστικούς οδηγούς των πόλεών τους.
Η μη σειριακή παρουσίαση ενός θέματος που προσφέρει το twine θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές της
μίας χώρας να ακολουθούν τον οδηγό της άλλης χώρας με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους,
διαγράφοντας έτσι κάθε φορά μία διαφορετική πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους σκοπούς που ευελπιστεί να εξυπηρετήσει έχουν αναρτηθεί
στο ημερολόγιο του έργου:

https://twinspace.etwinning.net/74872/home

Κατά τον ίδιο τρόπο, το δεύτερο έργο θα αποτελεί μία σύμπραξη του σχολείου μας μ΄ ένα σχολείο της Μολδαβίας,
με το οποίο, είχαμε συνεργαστεί και πέρσι. Εφόσον λοιπόν γνωρίζουμε αρκετά για τους εταίρους μας,
τη χώρα τους και τον πολιτισμό τους, φέτος θα εστιάσουμε σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιγνιώδους μάθησης. Θα κάνουμε συχνή και αποτελεσματική χρήση όλων των εργαλείων για σύγχρονη κι ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία που προσφέρει η πλατφόρμα του eTwinning.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η συμμετοχή των μαθητών μας στα παραπάνω προγράμματα δίνει τη δυνατότητα σε
όλους τους συμμετέχοντες να δημιουργούν νέους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των λαών, να ανταλλάσσουν βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές και να συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη της επιστήμης της αγωγής, ειδικότερα, αλλά κι ολόκληρης της ανθρωπότητας, γενικότερα.