Η σχολική μας ζωή εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις που διοργανώνονται από μαθητές και εκπαιδευτικούς και καλλιεργούν βιωματικά την καλλιτεχνική ευαισθησία και την κοινωνικότητα των μαθητών μας καθώς και τις αξίες του εθνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και δίνουν την ευκαιρία επικοινωνίας του σχολείου μας με τους γονείς των μαθητών και την τοπική κοινωνία.