Διεύθυνση

Μακρής Κωνσταντίνος

Διευθυντής

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Φλέσουρα Παναγιώτα

Υποδιευθύντρια

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Οργανικά Τοποθετημένοι

Γερμπανά Ελένη

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Μωραγιάννη Μαρία

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Κουστένης Νικόλαος

Μαθηματικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Αρμόνης Ιωάννης

Φυσικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Τσίρμπα Γεωργία

Καθ. Αγγλικών

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Σταματοπούλου Ειρήνη

Τεχνολόγος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Λαλιώτη Ευθυμία

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Σταθοπούλου Αθανασία

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Κωστόγιαννη Χαραλαμπία

Μαθηματικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Παρασκευοπούλου Παρασκευή

Χημικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Αποστολόπουλος Ιωάννης

Οικονομολόγος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Καθ. Πληροφορικής

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Μπακούρη Αγγελική

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Σταυροπούλου Αγγελική

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Παπακώστας Γεώργιος

Μαθηματικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Σαμπράκος Μενέλαος

Φυσικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Δελή Ευσταθία

Κοινωνιολόγος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Προσωρινά Τοποθετημένοι

Γιαννίκου Βασιλική

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Καρύγιαννης Νικόλαος

Μαθηματικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Χριστοδούλου Μαρία

Βιολόγος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Κομνηνού Ελένη-Μαργαρίτα

Καθ. Καλλιτεχνικών

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Παπαχαραλάμπους Ιωάννης

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Χρήστου Δημήτριος

Μαθηματικός

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Μπρούσαλη Γεωργία

Καθ. Αγγλικών

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Τσαρουχάς Νικόλαος

Καθ. Καλλιτεχνικών

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Παρασκευοπούλου Στεφανία

Φιλόλογος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Κρητικού Ελένη

Βιολόγος

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com

Αλεξόπουλος Χαράλαμπος

Καθ. Φυσικής Αγωγής

Επικοινωνία

2710-222019

kati [at] gmail [teleia] com