Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR

Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR

Ο χρόνος υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR για το σχολικό έτος 2018-2019 πλησιάζει. Ο “Κάστορας” θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 25/2/2019-8/3/2019.

Η συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και γίνεται διαδικτυακά με ανώνυμους λογαριασμούς και δεν γίνεται αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι συμβατά με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών και επομένως η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν διαφέρει από άλλες διδακτικές αποφάσεις εκπαιδευτικής πρακτικής σε σχέση με την επιλογή και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επίσημο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού  (http://bebras.gr).

 

Αφήστε μια απάντηση