Φιλοσοφία του σχολείου μας

Σε μια απαιτητική και δύσκολη χρονική περίοδο, το σχολείο μας αντιμετωπίζει με θετική και αισιόδοξη σκέψη το μέλλον των μαθητών μας. Η προσπάθειά μας είναι καθημερινή και επίπονη, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα θέσουν γερά θεμέλια για την καθολική -πνευματική, ηθική και σωματική- εξέλιξή τους. Στο διαρκές ελκυστικό ταξίδι και διασκεδαστικό παιχνίδι της μάθησης, ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε τους μαθητές μας για  τις γνωστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές τους δεξιότητες και τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα χωρίς ίχνος προκαταλήψεων και ιδεοληψιών.

Επειδή θέλουμε το σχολείο πρωτοπόρο στην έκφραση, στη διακίνηση νέων ιδεών και στην υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων, ανοικτό στην κοινωνία, τη γνώση και το μέλλον, θετικό στην προαγωγή της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, στοχεύουμε διαρκώς στην τόνωση της κοινωνικής ευαισθησίας των μαθητών και στην καλλιέργεια  της συνείδησης των αυριανών ενεργών πολιτών του κόσμου.

Κανονισμός Λειτουργίας

 1. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από τις 8.10 π.μ. Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι παραμένουν στο προαύλιο ή στους εσωτερικούς διαδρόμους του σχολείου (αν βρέχει ή κάνει κρύο). Οι μαθητές παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου για την προσευχή και την ενημέρωσή τους με τάξη και ησυχία.
 2. Οι αργοπορημένοι μαθητές δεν μπαίνουν στις τάξεις. Το μάθημα δε διακόπτεται ποτέ εξαιτίας αυτών που καθυστερούν. Οφείλουν να περάσουν από το Γραφείο και να προβάλουν τη δικαιολογία της αργοπορίας τους. Αν η δικαιολογία κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής  δίνει έντυπο σημείωμα με τη σφραγίδα του Σχολείου στο μαθητή και μόνο τότε γίνεται δεκτός στο μάθημα χωρίς απουσία. Αντίθετα, αν η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη, ο μαθητής δε γίνεται δεκτός στην αίθουσα, επιβαρύνεται με απουσία και σημειώνεται με επίπληξη στο βιβλίο κυρώσεων. Αν επαναληφθεί το φαινόμενο ειδοποιούνται οι κηδεμόνες.
 3.  Την αίθουσα διδασκαλίας την ανοίγει ο διδάσκων καθηγητής. Ο ίδιος στο τέλος του μαθήματος κλειδώνει την αίθουσα, μετά την αποχώρηση όλων των μαθητών. Τελευταίοι μαζί με τον διδάσκοντα βγαίνουν οι επιμελητές που φροντίζουν να ανοίξουν τα παράθυρα για τον καλό αερισμό της αίθουσας.
 4.  Οι μαθητές φροντίζουν να επισκέπτονται τις τουαλέτες για τη φυσική τους ανάγκη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το μάθημα για επίσκεψη στις τουαλέτες, παρά μόνο στις περιπτώσεις που δεν επιδέχεται αναβολή. Τότε ενημερώνεται ο Διευθυντής ή η υποδιευθύντρια.
 5.  Στο διάλειμμα οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο, εκτός αν δεν το επιτρέπει η κακοκαιρία, οπότε παραμένουν στους εσωτερικούς χώρους και διαδρόμους του διδακτηρίου.
 6.  Η έξοδος μαθητή χωρίς άδεια από τον  προαύλιο χώρο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θεωρείται παράβαση και τιμωρείται.
 7.  Η τάξη , η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει  να είναι ευπρεπής, αλλά και η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια τόσο κατά την ώρα του μαθήματος, όσο και κατά τα διαλείμματα. Οι βωμολοχίες δεν ταιριάζουν με την ιδιότητα του μαθητή, προσβάλλουν τον ίδιο και φυσικά αυτόν στον  οποίο απευθύνονται.
 8.  Η διδακτική ώρα πρέπει να αξιοποιείται δημιουργικά. Η αποδοκιμασία και η αποδόμηση της σχολικής εργασίας δε συνάδουν με την ιδιότητα του μαθητή. Η  παρακώληση του μαθήματος συνεπάγεται τη χρήση φυσικών και λογικών συνεπειών. Οι μαθητές που, εξαιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς, τιμωρούνται από τον καθηγητή με ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, βγαίνουν ήσυχα από την τάξη και περνούν το υπόλοιπο της ώρας στο γραφείο του Διευθυντή ή της υποδιευθύντριας. Αν  ο ίδιος μαθητής τιμωρηθεί για 2η φορά με ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, ειδοποιείται άμεσα ο κηδεμόνας του και στη συνέχεια , με κάθε επανάληψη του φαινομένου, του επιβάλλονται κλιμακωτά οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, μέχρι και την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.
 9.  Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο σχολείο. Οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τα τηλέφωνα του σχολείου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 10. Ο σχολικός χώρος ( αίθουσες, εργαστήρια, γυμναστήριο, τουαλέτες, προαύλιο ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, τόσο για λόγους υγείας όσο και για αισθητικούς λόγους. Τυχόν φθορές, ζημιές, κακή χρήση, επισύρουν ποινές και αποκαθίστανται από τους υπεύθυνους. Εκτός από το σχολικό χώρο απαιτείται σεβασμός και προσεκτική χρήση σε όλη τη σχολική περιουσία. Η δημόσια περιουσία είναι δική μας περιουσία.
 11.  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αναψυκτικών και τροφίμων μέσα στην τάξη και η τοποθέτηση κάτω από τα θρανία κάθε είδους σκουπιδιών.
 12. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Η αξιολόγηση, οι απουσίες καθώς και οι συνέπειες αυτών προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 13. Η ισχύουσα εκπαιδευτική  νομοθεσία  προβλέπει ακόμη τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π
 14. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει σαν κανόνες λειτουργίας του, είναι σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία.

Οι ποινές είναι σίγουρα η τελευταία επιλογή, αλλά και η επιείκεια χωρίς όριο δεν είναι παιδαγωγικά ορθή.