Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου…

Continue Reading Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Continue Reading Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020 είναι από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη…

Continue Reading Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020