Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Εντός του Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων:, για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π. χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

Ο νόμος που ορίζει τον τρόπο εγγραφής στο Δημόσιο Λύκειο(Γενικό ή Επαγγελματικό) είναι : Φ.Ε.Κ. 120/23-01-2018 Κεφάλαιο Γ , άρθρο 9, παράγραφος Γ και Δ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής Αίτησης εγγραφής , για το σχολικό έτος 2018-19 είναι

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Η είσοδος γίνεται μόνο με τους κωδικούς  TaxisNet του κηδεμόνα του μαθητή.

Οδηγίες υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής Δήλωσης Προτίμησης στα ΕΠΑ.Λ. & στα ΓΕ.Λ θα βρείτε εδώ

Η δήλωση εγγραφής μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Το Α’ τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20η Ιανουαρίου. Το Β’ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Επακριβώς η λήξη των μαθημάτων καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου.

Για την προαγωγή /απόλυση μαθητή απαιτείται γενικός Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει: από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης (προφορικά ,γραπτά) του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής .

Οι μαθητές, που δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. : 9,5 , παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο.

Το όριο απουσιών είναι 114 χωρίς να διακρίνονται σε δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες (περισσότερα εδώ)

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου . Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Απαγορεύεται ακόμη η λήψη βίντεο μέσω του κινητού καθώς και η ανάρτηση του στο διαδίκτυο (η Υ.Α. εδώ)

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του σχολείου.

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορούν να πάρουν οι  ετερόδοξοι μαθητές και χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει. Η Υπεύθυνη Δήλωση (του ν.1599/1986), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών  από την έναρξη των μαθημάτων και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.

Οι ετερόδοξοι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι σχολική αργία . Κατά την παραμονή της εορτής πραγματοποιούνται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με ευθύνη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ναι  είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού από τη Β΄ στη Γ Λυκείου. Οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου υποβάλουν τον Ιούνιο ηλεκτρονικά δήλωση εγγραφής στην επόμενη τάξη και δηλώνουν και την Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού που θέλουν να παρακολουθήσουν την επόμενη χρονιά. Αλλαγή μπορεί να γίνει και στην αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, μετά την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού.

Η ύλη για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2019 , καθορίζεται στο ΦΕΚ 3411/10-8-2018

Από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019 καταργείται η μετάφραση του γνωστού κειμένου και στη θέση της μπαίνει μία ερώτηση κατανόησης του κειμένου αυτού , χωρίς να έχουν ακόμα καθοριστεί οι μονάδες βαθμολόγησης της. Ακριβώς οι αλλαγές στο ΦΕΚ  3807/4-9-2018

Το Απολυτήριο είναι ένα έγγραφο που δίνεται στον απόφοιτο Λυκείου ΜΙΑ μόνο φορά και ΔΕ ξαναβγαίνει. Αντί αυτού μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση στο σχολείο, να παραδώσει 2 φωτογραφίες και να του δοθεί “Αποδεικτικό Απόλυσης”.

Θα πρέπει να έρθεις στη Διεύθυνση του Σχολείου και να συμπληρώσεις μια αίτηση που θα σου δώσουμε ώστε να στη χορηγήσουμε.

Κάντε τη δική σας ερώτηση

    Το Ονοματεπώνυμό σας

    Το email σας

    Θέμα

    Το Μήνυμά σας