Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR

Ο χρόνος υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR για το σχολικό έτος 2018-2019 πλησιάζει. Ο "Κάστορας" θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 25/2/2019-8/3/2019. Η συμμετοχή των παιδιών…

Continue Reading Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras GR