Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου & Απονομή Αριστείων για το Σχ. Έτος 2017-2018

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου τα παιδιά μαζί με τους υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς για τη γιορτή δημιούργησαν μια ωραία εκδήλωση μνήμης για το ιστορικό "ΟΧΙ". Στη συνέχεια αποδόθηκαν τα αριστεία/βραβεία στους μαθητές…

Continue Reading Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου & Απονομή Αριστείων για το Σχ. Έτος 2017-2018